สภาพอากาศ ประเทศไทย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Agía Nápa 19 °C
Velana International Airport 28 °C
Rodrigues Island 27 °C
Key West 25 °C
Varadero 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ