การเตือนภัยจากสภาพอากาศ Volketswil

คำเตือน มีการเตือนภัยจากสภาพอากาศแปรปรวน 1 ครั้ง

หยาดน้ำฟ้า

 • ฝนตกต่อเนื่อง

  ฝนตกต่อเนื่อง

 • หิมะตก

  หิมะตก

พายุฟ้าคะนอง

 • พายุฟ้าคะนอง

  พายุฟ้าคะนอง

  ใช้ได้จนถึง 15/08/2022 (00:00): พายุครั้งคราว

อุณหภูมิ

 • การเยือกแข็ง

  การเยือกแข็ง

 • ความเสี่ยงในการเกิดไฟป่า

  ความเสี่ยงในการเกิดไฟป่า

  ใช้ได้จนถึง 26/08/2022 (00:00): ความเสี่ยงในการเกิดไฟป่าระดับสูง
 • คลื่นความร้อน

  คลื่นความร้อน

ลม

 • ลม

  ลม

คำเตือนอื่นๆ

 • โอโซน

  โอโซน

  ใช้ได้จนถึง 14/08/2022 (18:00): ค่าก๊าซโอโซนขึ้นถึงขีดจำกัด
 • อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก

  อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก

 • สภาพถนนลื่น

  สภาพถนนลื่น