การเตือนภัยจากสภาพอากาศ Thun

คำเตือน มีการเตือนภัยสภาพจากอากาศแปรปรวน 4 ครั้ง

หยาดน้ำฟ้า

 • ฝนตกต่อเนื่อง

  ฝนตกต่อเนื่อง

 • หิมะตก

  หิมะตก

 • ลูกเห็บ

  ลูกเห็บ

  ใช้ได้จนถึง 10/07/2020 (23:00): อาจมีลูกเห็บตก
 • ฝนตกหนัก

  ฝนตกหนัก

  ใช้ได้จนถึง 11/07/2020 (09:00): ฝนอาจตกหนักได้

ฟ้าแลบ

 • ฟ้าแลบ

  ฟ้าแลบ

  ใช้ได้จนถึง 10/07/2020 (23:00): ฟ้าแลบบางส่วน

อุณหภูมิ

 • การเยือกแข็ง

  การเยือกแข็ง

 • ความเสี่ยงในการเกิดไฟป่า

  ความเสี่ยงในการเกิดไฟป่า

 • คลื่นความร้อน

  คลื่นความร้อน

ลม

 • ลม

  ลม

  ใช้ได้จนถึง 10/07/2020 (23:00): ลมพายุ

คำเตือนอื่นๆ

 • โอโซน

  โอโซน

 • อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก

  อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก

 • สภาพถนนลื่น

  สภาพถนนลื่น