การเตือนภัยจากสภาพอากาศ Horgen

หยาดน้ำฟ้า

  • ฝนตกต่อเนื่อง

    ฝนตกต่อเนื่อง

  • หิมะตก

    หิมะตก

  • ฝนเยือกแข็ง

    ฝนเยือกแข็ง

พายุฟ้าคะนอง

  • พายุฟ้าคะนอง

    พายุฟ้าคะนอง

อุณหภูมิ

  • การเยือกแข็ง

    การเยือกแข็ง

  • ความเสี่ยงในการเกิดไฟป่า

    ความเสี่ยงในการเกิดไฟป่า

    ใช้ได้จนถึง 17/07/2023 (00:00): ความเสี่ยงในการเกิดไฟป่าบางส่วน
  • คลื่นความร้อน

    คลื่นความร้อน

ลม

  • ลม

    ลม

คำเตือนอื่นๆ

  • โอโซน

    โอโซน

  • อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก

    อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก