การเตือนภัยจากสภาพอากาศ อาเมียง

คำเตือน มีการเตือนภัยสภาพจากอากาศแปรปรวน 3 ครั้ง

หยาดน้ำฟ้า

 • ฝนตกต่อเนื่อง

  ฝนตกต่อเนื่อง

 • หิมะตก

  หิมะตก

 • ลูกเห็บ

  ลูกเห็บ

  17 มกราคม 2018, 01:00 น. - 18 มกราคม 2018, 00:00 น. ลูกเห็บอาจตกได้
 • ฝนตกหนัก

  ฝนตกหนัก

ฟ้าแลบ

 • ฟ้าแลบ

  ฟ้าแลบ

อุณหภูมิ

 • การเยือกแข็ง

  การเยือกแข็ง

 • ความเสี่ยงในการเกิดไฟป่า

  ความเสี่ยงในการเกิดไฟป่า

 • คลื่นความร้อน

  คลื่นความร้อน

ลม

 • ลม

  ลม

  ใช้ได้จนถึง 17/01/2018 (00:00): ลมแรง 17 มกราคม 2018, 01:00 น. - 18 มกราคม 2018, 00:00 น. ลมแรง

คำเตือนอื่นๆ

 • โอโซน

  โอโซน

 • อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก

  อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก

 • สภาพถนนลื่น

  สภาพถนนลื่น