• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Schlick 2000 - Fulpmes im Stubaital“

พื้นที่เล่นสกี „Schlick 2000 - Fulpmes im Stubaital“

Schlick 2000 - Fulpmes im Stubaital

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 16. กุมภาพันธ์ 2019, 1 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 70/260 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect