พื้นที่เล่นสกี „Innerkrems“

Innerkrems

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 16. มกราคม 2018, 17 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 120/120 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect