• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Bergbahnen Kühtai“

พื้นที่เล่นสกี „Bergbahnen Kühtai“

Bergbahnen Kühtai

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 11. ธันวาคม 2018, 17 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 25/40 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect