• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Bergbahnen Kühtai“

พื้นที่เล่นสกี „Bergbahnen Kühtai“

Bergbahnen Kühtai

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 21. กุมภาพันธ์ 2020, 0 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 110/150 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect