• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Bergbahnen Kühtai“

พื้นที่เล่นสกี „Bergbahnen Kühtai“

Bergbahnen Kühtai

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 18. มีนาคม 2020, 22 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 120/120 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect