• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Eben - Monte Popolo (Ski amadé)“

พื้นที่เล่นสกี „Eben - Monte Popolo (Ski amadé)“

Eben - Monte Popolo (Ski amadé)

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 25. กุมภาพันธ์ 2020, 8 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 90/90 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect