พื้นที่เล่นสกี „Hinterstoder, Hutterer Höss“

Hinterstoder, Hutterer Höss

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 12. ธันวาคม 2017, 18 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 60/60 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Familienskigebiet Feuerkogel -

การคาดคะเน (597 ม.รทก.)

อังคาร12/12 พุธ13/12
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: ท้องฟ้ามีเมฆ ฝนปนหิมะตก สภาพอากาศ: ท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก
อุณหภูมิ 4 °C 3 °C
3 °C -1 °C
ระดับศูนย์องศา 1200 m 700 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 1 1

สภาพอากาศ Hinterstoder