พื้นที่เล่นสกี „Patscherkofel“

Patscherkofel

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 16. มกราคม 2018, 19 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 15/70 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Nordkette Innsbruck -
Ladurns -
Rosskopf -
Zillertal Arena - Gerlos -

การคาดคะเน (2246 ม.รทก.)

อังคาร16/01 พุธ17/01
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: มีเมฆสลับ สภาพอากาศ: ฟ้ามีเมฆ หิมะตกเล็กน้อย
อุณหภูมิ -3 °C -11 °C
-6 °C -7 °C
ระดับศูนย์องศา 1200 m 900 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 2 1

สภาพอากาศ Patscherkofel