พื้นที่เล่นสกี „Reiteralm“

Reiteralm

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 16. กุมภาพันธ์ 2019, 1 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 140/240 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect