พื้นที่เล่นสกี „Reiteralm“

Reiteralm

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 15. ธันวาคม 2018, 7 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 50/100 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect