พื้นที่เล่นสกี „Mittersill“

Mittersill

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 22. กุมภาพันธ์ 2019, 21 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 100/100 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect