พื้นที่เล่นสกี „Mittersill“

Mittersill

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 21. มกราคม 2018, 1 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 65/65 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect