พื้นที่เล่นสกี „Verditz“

Verditz

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 14. มกราคม 2018, 22 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 35/35 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect