พื้นที่เล่นสกี „Gastein“

Gastein

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 12. ธันวาคม 2017, 11 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 40/50 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect

การคาดคะเน (998 ม.รทก.)

อังคาร12/12 พุธ13/12
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: ฟ้ามัว เปียก สภาพอากาศ: ฟ้ามีเมฆ หิมะตกเล็กน้อย
อุณหภูมิ 4 °C 1 °C
4 °C -4 °C
ระดับศูนย์องศา 1400 m 800 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 1 2

สภาพอากาศ Bad Gastein