พื้นที่เล่นสกี „Fanningberg“

Fanningberg

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 18. สิงหาคม 2017, 8 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 30/0 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect