• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Skischaukel Katschberg - Aineck“

พื้นที่เล่นสกี „Skischaukel Katschberg - Aineck“

Skischaukel Katschberg - Aineck

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 18. มกราคม 2018, 13 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 20/20 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect