• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Alpendorf Bergbahnen - Ski amadé“

พื้นที่เล่นสกี „Alpendorf Bergbahnen - Ski amadé“

Alpendorf Bergbahnen - Ski amadé

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 21. กุมภาพันธ์ 2019, 16 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 120/70 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect