• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Gastein - Dorfgastein/Großarltal“

พื้นที่เล่นสกี „Gastein - Dorfgastein/Großarltal“

Gastein - Dorfgastein/Großarltal

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 26. พฤษภาคม 2019, 11 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 5/5 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect