• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Niederthai - Ötztal Mitte“

พื้นที่เล่นสกี „Niederthai - Ötztal Mitte“

Niederthai - Ötztal Mitte

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 22. กุมภาพันธ์ 2020, 7 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 55/55 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect