พื้นที่เล่นสกี „Kötschach-Mauthen“

Kötschach-Mauthen

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 5. พฤษภาคม 2017, 23 น.
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect

การคาดคะเน (800 ม.รทก.)

พุธ22/05 พฤหัสบดี23/05
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: อาจมีพายุฟ้าคะนอง สภาพอากาศ: เมฆเล็กน้อย
อุณหภูมิ 18 °C 20 °C
8 °C 8 °C
ระดับศูนย์องศา 2700 m 2700 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 6 7

สภาพอากาศ Kötschach