พื้นที่เล่นสกี „Brandnertal“

Brandnertal

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 1. มกราคม 2001, 1 น.
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Malbun - Steg (FL) 5/5
Grüsch - Danusa 9/10
Heuberge AG 3/3
Klosters Madrisa 8/8
Klosters 52/54

การคาดคะเน (1002 ม.รทก.)

อังคาร25/02 พุธ26/02
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: มีเมฆสลับ สภาพอากาศ: หิมะตก
อุณหภูมิ 6 °C -2 °C
5 °C -3 °C
ระดับศูนย์องศา 1600 m 600 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 2 1

สภาพอากาศ Brand