พื้นที่เล่นสกี „Brandnertal“

Brandnertal

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 1. มกราคม 2001, 1 น.
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Malbun - Steg (FL) 5/5
Grüsch - Danusa 10/10
Pany - St. Antönien 3/3
Heuberge AG 3/3
Klosters Madrisa 8/8

การคาดคะเน (1002 ม.รทก.)

พฤหัสบดี21/02 ศุกร์22/02
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: แดดจ้าพอสมควร สภาพอากาศ: มีเมฆสลับ
อุณหภูมิ 9 °C 5 °C
3 °C 3 °C
ระดับศูนย์องศา 1700 m 1600 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 3 2

สภาพอากาศ Brand