• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang“

พื้นที่เล่นสกี „Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang“

Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 24. เมษายน 2019, 21 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 0/0 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect