• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Skigebiet Mösern/Seewaldalm“

พื้นที่เล่นสกี „Skigebiet Mösern/Seewaldalm“

Skigebiet Mösern/Seewaldalm

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 24. พฤศจิกายน 2017, 17 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 105/105 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect