พื้นที่เล่นสกี „Zau[:ber:]g Semmering“

Zau[:ber:]g Semmering

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 1. มกราคม 2001, 1 น.
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect

การคาดคะเน (1158 ม.รทก.)

จันทร์10/12 อังคาร11/12
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: ฟ้ามีเมฆ หิมะตกเล็กน้อย สภาพอากาศ: ท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก
อุณหภูมิ -1 °C -2 °C
-1 °C -4 °C
ระดับศูนย์องศา 800 m 500 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 0 0

สภาพอากาศ Fröschnitz