พื้นที่เล่นสกี „Imster Bergbahnen“

Imster Bergbahnen

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 20. กุมภาพันธ์ 2018, 18 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 150/350 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Hochoetz -
Skischaukel Berwangertal -
Biberwier-Marienberg - Bergbahnen Langes -
Skigebiet Fendels -

การคาดคะเน (823 ม.รทก.)

อังคาร20/02 พุธ21/02
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: เมฆปกคลุมบางส่วน ปุยหิมะ สภาพอากาศ: มีเมฆสลับ
อุณหภูมิ 2 °C -1 °C
-4 °C -4 °C
ระดับศูนย์องศา 500 m 300 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 2 2

สภาพอากาศ Imst