• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Wagrain - ski amadé“

พื้นที่เล่นสกี „Wagrain - ski amadé“

Wagrain - ski amadé

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 22. กุมภาพันธ์ 2020, 4 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 5/5 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect