• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Wagrain - ski amadé“

พื้นที่เล่นสกี „Wagrain - ski amadé“

Wagrain - ski amadé

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 12. ธันวาคม 2017, 11 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 35/35 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect