• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Panoramabahn Kitzbühel - Mittersill/Hollersbach“

พื้นที่เล่นสกี „Panoramabahn Kitzbühel - Mittersill/Hollersbach“

Panoramabahn Kitzbühel - Mittersill/Hollersbach

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 19. กุมภาพันธ์ 2020, 9 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 30/30 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect