พื้นที่เล่นสกี „Kristberg“

Kristberg

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 17. มกราคม 2018, 0 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 20/90 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect