พื้นที่เล่นสกี „Lachtal“

Lachtal

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 22. กุมภาพันธ์ 2018, 16 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 120/100 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect

การคาดคะเน (1401 ม.รทก.)

พฤหัสบดี22/02 ศุกร์23/02
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: ฟ้าเมฆมาก หิมะตกเล็กน้อย สภาพอากาศ: ท้องฟ้ามีเมฆเต็มท้องฟ้า
อุณหภูมิ -5 °C -5 °C
-9 °C -10 °C
ระดับศูนย์องศา 400 m 500 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 2 2

สภาพอากาศ Schönberg-Lachtal