พื้นที่เล่นสกี „Lachtal“

Lachtal

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 23. สิงหาคม 2017, 17 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 0/0 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect

การคาดคะเน (1401 ม.รทก.)

พุธ23/08 พฤหัสบดี24/08
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: ปลอดโปร่ง สภาพอากาศ: มีพายุฟ้าคะนอง
อุณหภูมิ 21 °C 24 °C
4 °C 5 °C
ระดับศูนย์องศา 3700 m 4100 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 5 6

สภาพอากาศ Schönberg-Lachtal