พื้นที่เล่นสกี „Lachtal“

Lachtal

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 11. ธันวาคม 2017, 17 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 40/0 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect

การคาดคะเน (1401 ม.รทก.)

จันทร์11/12 อังคาร12/12
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: ท้องฟ้าเมฆมาก แทบไม่มีฝน สภาพอากาศ: ฟ้ามัว เปียก
อุณหภูมิ 3 °C 3 °C
-4 °C 1 °C
ระดับศูนย์องศา 1800 m 1800 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 1 1

สภาพอากาศ Schönberg-Lachtal