• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Steinplatte - Waidring & Reit im Winkl“

พื้นที่เล่นสกี „Steinplatte - Waidring & Reit im Winkl“

Steinplatte - Waidring & Reit im Winkl

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 24. พฤษภาคม 2019, 13 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 0/0 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect