พื้นที่เล่นสกี „Koralpe“

Koralpe

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 19. มีนาคม 2018, 0 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 110/130 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect