พื้นที่เล่นสกี „Wachtberg“

Wachtberg

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 16. มกราคม 2018, 21 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 20/20 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect