พื้นที่เล่นสกี „Wurzeralm“

Wurzeralm

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 16. มกราคม 2018, 17 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 40/40 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect