พื้นที่เล่นสกี „Hochlitten“

Hochlitten

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 23. กุมภาพันธ์ 2019, 16 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 100/150 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect