พื้นที่เล่นสกี „Hochlitten“

Hochlitten

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 27. กุมภาพันธ์ 2020, 13 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 20/10 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect