พื้นที่เล่นสกี „Hochlitten“

Hochlitten

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 17. ธันวาคม 2018, 13 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 25/25 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect