พื้นที่เล่นสกี „HochKössen“

HochKössen

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 16. มกราคม 2018, 6 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 60/60 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect