พื้นที่เล่นสกี „Alpbachtal“

Alpbachtal

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 15. ธันวาคม 2018, 4 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 45/45 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect