พื้นที่เล่นสกี „Gargellen“

Gargellen

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 22. กุมภาพันธ์ 2018, 2 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 40/40 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect