พื้นที่เล่นสกี „Gargellen“

Gargellen

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 12. ธันวาคม 2017, 17 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 15/15 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect