พื้นที่เล่นสกี „Muttereralm“

Muttereralm

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 18. มกราคม 2018, 13 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 40/80 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect