พื้นที่เล่นสกี „La Forclaz - Espace Dent-Blanche“

La Forclaz - Espace Dent-Blanche

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 7. มกราคม 2020, 8 น.
โทรศัพท์ 079 297 70 17
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 12/53 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย 27 ธันวาคม 2019
แหล่งข้อมูล MySwitzerland.com

สกี

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด 0/4
สภาพเส้นทางเล่นสกี ปิด

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Arolla - Espace Dent-Blanche 6/6
Evolène - Espace Dent-Blanche 3/4
Zinal-Grimentz / Anniviers 15/20
Grimentz-Zinal / Anniviers 15/20
Thyon - 4 Vallées 63/82
St-Luc - Chandolin 14/15

การคาดคะเน (1727 ม.รทก.)

ศุกร์28/02 เสาร์29/02
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: เมฆปกคลุมบางส่วน ปุยหิมะ สภาพอากาศ: เมฆปกคลุมบางส่วน ปุยหิมะ
อุณหภูมิ 0 °C 2 °C
-7 °C -2 °C
ระดับศูนย์องศา 1700 m 1700 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 4 2

สภาพอากาศ La Forclaz

อันตรายจากหิมะถล่ม

ใช้ได้สำหรับภูมิภาค „Unterwallis und Waadt“

การคาดคะเน ศุกร์28/02 เสาร์29/02
danger of avalanches danger of avalanches: ค่อนข้างมาก danger of avalanches: ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก