พื้นที่เล่นสกี „Gibswil“

Gibswil

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 7. มีนาคม 2018, 7 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา -/10 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล MySwitzerland.com

การเล่นสกีครอส-คันทรี

เส้นทางเล่นสกีทางไกลที่เปิด 0/34 km
สภาพเส้นทางเล่นสกีทางไกล ปิด

การคาดคะเน (761 ม.รทก.)

จันทร์19/03 อังคาร20/03
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: ฟ้าเมฆมาก หิมะตกเล็กน้อย สภาพอากาศ: เมฆปกคลุมบางส่วน ปุยหิมะ
อุณหภูมิ -1 °C -1 °C
-3 °C -5 °C
ระดับศูนย์องศา 500 m 500 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 1 3

สภาพอากาศ Gibswil

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Ebnat-Kappel - Toggenburg -/2
Pfannenstiel -/30 km
Hemberg - Bächli 0/2
Einsiedeln Bolzberg-Trachslau 3/27 km
Einsiedeln - Region 0/4
Einsiedeln, Schwedentritt 0/27 km