พื้นที่เล่นสกี „Rothenthurm“

Rothenthurm

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 11. ธันวาคม 2017, 6 น.
โทรศัพท์ 041 838 14 45
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 25/25 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย 29 พฤศจิกายน 2017
ปริมาณหิมะตกใหม่ 25 cm
แหล่งข้อมูล MySwitzerland.com

สกี

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด 0/2
สภาพเส้นทางเล่นสกี ปิด

การเล่นสกีครอส-คันทรี

เส้นทางเล่นสกีทางไกลที่เปิด 25/25 km
สภาพเส้นทางเล่นสกีทางไกล ดี

เลื่อน

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด 0/1
เส้นทางเล่นเลื่อนที่เปิด ปิด

การคาดคะเน (1037 ม.รทก.)

จันทร์11/12 อังคาร12/12
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: ท้องฟ้ามีเมฆมาก หิมะตก สภาพอากาศ: ท้องฟ้ามีเมฆมาก หิมะตก
อุณหภูมิ 12 °C -1 °C
2 °C 0 °C
ระดับศูนย์องศา 1900 m 900 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 1 1

สภาพอากาศ Rothenthurm

อันตรายจากหิมะถล่ม

ใช้ได้สำหรับภูมิภาค „Zentralschweiz“

การคาดคะเน จันทร์11/12 อังคาร12/12
danger of avalanches danger of avalanches: ค่อนข้างมาก danger of avalanches: ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Sattel - Hochstuckli 4/6
Einsiedeln Bolzberg-Trachslau 16/27 km
Einsiedeln - Region 3/4
Einsiedeln, Schwedentritt 27/27 km
Mythenregion 6/15
Ibergeregg 2/2
Oberiberg / Ybrig 0/4