พื้นที่เล่นสกี „Balmberg“

Balmberg

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 4. มีนาคม 2018, 19 น.
โทรศัพท์ +41 (0)32 637 10 40
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 15/50 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย 3 มีนาคม 2018
ปริมาณหิมะตกใหม่ 5 cm
แหล่งข้อมูล MySwitzerland.com

สกี

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด 0/3
สภาพเส้นทางเล่นสกี ไม่มีการแจ้งข้อความ

การคาดคะเน (931 ม.รทก.)

อังคาร20/03 พุธ21/03
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: มีเมฆสลับ สภาพอากาศ: ปลอดโปร่ง
อุณหภูมิ -2 °C 0 °C
-4 °C -4 °C
ระดับศูนย์องศา 600 m 600 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 4 4

สภาพอากาศ Balm bei Günsberg

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Wasserfallen-Reigoldswil 0/8 km
Les Prés-d'Orvin - Chasseral 0/5
Magglingen 0/15 km
Les Genevez 0/2
Tramelan 0/3