พื้นที่เล่นสกี „Balmberg“

Balmberg

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 4. มีนาคม 2018, 19 น.
โทรศัพท์ +41 (0)32 637 10 40
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 15/50 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย 3 มีนาคม 2018
ปริมาณหิมะตกใหม่ 5 cm
แหล่งข้อมูล MySwitzerland.com

สกี

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด 0/3
สภาพเส้นทางเล่นสกี ไม่มีการแจ้งข้อความ

การคาดคะเน (931 ม.รทก.)

พฤหัสบดี13/12 ศุกร์14/12
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: หย่อมหมอก เมฆสูง สภาพอากาศ: หย่อมหมอก
อุณหภูมิ -2 °C -2 °C
-5 °C -5 °C
ระดับศูนย์องศา 600 m 700 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 1 1

สภาพอากาศ Balm bei Günsberg

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Wasserfallen-Reigoldswil -/8 km
Les Prés-d'Orvin - Chasseral 0/5
Magglingen 0/15 km
Les Genevez 0/2
Tramelan et Région 2/22 km
Tramelan 0/3