พื้นที่เล่นสกี „Ottenleuebad“

Ottenleuebad

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 20. กุมภาพันธ์ 2017, 7 น.
โทรศัพท์ +41 (0)31 735 56 33
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 15/15 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย 9 กุมภาพันธ์ 2017
แหล่งข้อมูล MySwitzerland.com

สกี

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด 0/1
สภาพเส้นทางเล่นสกี ไม่มีการแจ้งข้อความ

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Gantrisch - Riffenmatt 1/1
Gantrisch Gurnigel 2/3
Rüschegg / Eywald 0/2
Gantrisch Selital 0/2
Schwarzsee FR 0/4
La Berra - La Roche 0/5
Rossberg Oberwil i.S. 0/3

การคาดคะเน (1119 ม.รทก.)

จันทร์11/12 อังคาร12/12
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: ท้องฟ้ามีเมฆ ฝนปนหิมะตก สภาพอากาศ: ฟ้ามีเมฆ หิมะตกเล็กน้อย
อุณหภูมิ 7 °C -1 °C
2 °C -1 °C
ระดับศูนย์องศา 1600 m 900 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 1 1

สภาพอากาศ Guggisberg

อันตรายจากหิมะถล่ม

ใช้ได้สำหรับภูมิภาค „Berner Oberland“

การคาดคะเน จันทร์11/12 อังคาร12/12
danger of avalanches danger of avalanches: ค่อนข้างมาก danger of avalanches: ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก