พื้นที่เล่นสกี „Vallée de La Brévine“

Vallée de La Brévine

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 26. กันยายน 2018, 8 น.
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล MySwitzerland.com

การเล่นสกีครอส-คันทรี

เส้นทางเล่นสกีทางไกลที่เปิด 0/125 km
สภาพเส้นทางเล่นสกีทางไกล ปิด

การคาดคะเน (1044 ม.รทก.)

พุธ26/09 พฤหัสบดี27/09
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีเมฆฝน สภาพอากาศ: ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีเมฆฝน
อุณหภูมิ 18 °C 21 °C
2 °C 6 °C
ระดับศูนย์องศา 4400 m 4500 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 5 5

สภาพอากาศ La Brévine

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Val-de-Travers/La Robella 0/5
Vallée de La Sagne 0/60 km
La Chaux-de-Fonds 0/41 km
Vue des Alpes/Tête de Ran 0/54 km

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: La Brévine (1050 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: หย่อมหมอก
อุณหภูมิ 2.2 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: พุธ 26 กันยายน 2018, 09:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz