พื้นที่เล่นสกี „Vallée de La Brévine“

Vallée de La Brévine

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 22. กุมภาพันธ์ 2018, 2 น.
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล MySwitzerland.com

การเล่นสกีครอส-คันทรี

เส้นทางเล่นสกีทางไกลที่เปิด 50/125 km
สภาพเส้นทางเล่นสกีทางไกล ดี

การคาดคะเน (1044 ม.รทก.)

พฤหัสบดี22/02 ศุกร์23/02
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: เมฆปกคลุมบางส่วน ปุยหิมะ สภาพอากาศ: มีเมฆสลับ
อุณหภูมิ -5 °C -2 °C
-7 °C -7 °C
ระดับศูนย์องศา 500 m 500 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 1 1

สภาพอากาศ La Brévine

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Val-de-Travers/La Robella 0/5
Vallée de La Sagne 14/60 km
La Chaux-de-Fonds 15/41 km
Ste-Croix / Les Rasses 8/9

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: La Brévine (1050 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ปลอดโปร่ง
อุณหภูมิ -5.1 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: พฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์ 2018, 05:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz