พื้นที่เล่นสกี „Vallée de La Brévine“

Vallée de La Brévine

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 9. กรกฎาคม 2020, 19 น.
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล MySwitzerland.com

การเล่นสกีครอส-คันทรี

เส้นทางเล่นสกีทางไกลที่เปิด 0/125 km
สภาพเส้นทางเล่นสกีทางไกล ปิด

การคาดคะเน (1044 ม.รทก.)

พฤหัสบดี09/07 ศุกร์10/07
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีเมฆฝน สภาพอากาศ: มีพายุฟ้าคะนอง
อุณหภูมิ 26 °C 23 °C
10 °C 15 °C
ระดับศูนย์องศา 4200 m 4000 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 9 9

สภาพอากาศ La Brévine

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Val-de-Travers/La Robella 1/4
Vallée de La Sagne 0/60 km
La Chaux-de-Fonds 0/41 km
Vue des Alpes/Tête de Ran 0/54 km

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: La Brévine (1050 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีเมฆฝน
อุณหภูมิ 23.5 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: พฤหัสบดี 9 กรกฎาคม 2020, 20:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz