พื้นที่เล่นสกี „Le Pâquier - Crêt-du-Puy“

Le Pâquier - Crêt-du-Puy

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 16. มกราคม 2018, 5 น.
โทรศัพท์ 0900 556 162
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 30/35 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย 28 ธันวาคม 2017
ปริมาณหิมะตกใหม่ 15 cm
แหล่งข้อมูล MySwitzerland.com

สกี

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด 0/2
สภาพเส้นทางเล่นสกี ปิด

การคาดคะเน (892 ม.รทก.)

อังคาร16/01 พุธ17/01
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: ฟ้ามัว เปียก สภาพอากาศ: ท้องฟ้ามีเมฆ ฝนปนหิมะตก
อุณหภูมิ 6 °C 0 °C
4 °C 0 °C
ระดับศูนย์องศา 1500 m 1100 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 1 1

สภาพอากาศ Le Pâquier

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Bugnenets - Savagnières 5/7
Vue des Alpes/Tête de Ran 28/54 km
Saignelégier -/0
La Chaux-de-Fonds 15/41 km
Tramelan et Région 8/22 km
Tramelan 0/3