พื้นที่เล่นสกี „Vue des Alpes/Tête de Ran“

Vue des Alpes/Tête de Ran

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 22. มกราคม 2019, 15 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 50/50 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล MySwitzerland.com

การเล่นสกีครอส-คันทรี

เส้นทางเล่นสกีทางไกลที่เปิด 54/54 km
สภาพเส้นทางเล่นสกีทางไกล ดี

การคาดคะเน (1283 ม.รทก.)

อังคาร22/01 พุธ23/01
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: ปลอดโปร่ง สภาพอากาศ: ฟ้าเมฆมาก หิมะตกเล็กน้อย
อุณหภูมิ 0 °C -5 °C
-8 °C -5 °C
ระดับศูนย์องศา 600 m 600 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 1 1

สภาพอากาศ Vue des Alpes

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
La Chaux-de-Fonds 40/41 km
Vallée de La Sagne 60/60 km
Bugnenets - Savagnières 6/8
Le Pâquier - Crêt-du-Puy 2/2
Saignelégier 48/48 km