พื้นที่เล่นสกี „Rochers-de-Naye - Caux“

Rochers-de-Naye - Caux

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 11. ธันวาคม 2017, 4 น.
โทรศัพท์ +41 (0)21 989 83 53
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 60/60 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย 1 ธันวาคม 2017
แหล่งข้อมูล MySwitzerland.com

สกี

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด 0/6
สภาพเส้นทางเล่นสกี ปิด

การเล่นสกีครอส-คันทรี

เส้นทางเล่นสกีทางไกลที่เปิด 0/5 km
สภาพเส้นทางเล่นสกีทางไกล ปิด

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Les Avants - Sonloup 0/1
Les Pléiades 4/4
Rathvel s/Châtel-St-Denis 4/4
Les Paccots 0/11
Torgon-Portes du Soleil 1/9
Les Mosses - La Lécherette 0/14
Leysin 2/14

การคาดคะเน (403 ม.รทก.)

จันทร์11/12 อังคาร12/12
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: ฟ้ามัว เปียก สภาพอากาศ: ท้องฟ้ามีเมฆมาก ฝนตก
อุณหภูมิ 10 °C 4 °C
6 °C 2 °C
ระดับศูนย์องศา 1500 m 900 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 1 1

สภาพอากาศ Montreux

อันตรายจากหิมะถล่ม

ใช้ได้สำหรับภูมิภาค „Unterwallis und Waadt“

การคาดคะเน จันทร์11/12 อังคาร12/12
danger of avalanches danger of avalanches: สูง danger of avalanches: ค่อนข้างมาก
สูง ค่อนข้างมาก