พื้นที่เล่นสกี „Rochers-de-Naye - Caux“

Rochers-de-Naye - Caux

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 23. พฤษภาคม 2019, 5 น.
โทรศัพท์ +41 (0)21 989 83 53
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา -/100 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย 18 มีนาคม 2019
แหล่งข้อมูล MySwitzerland.com

สกี

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด 0/6
สภาพเส้นทางเล่นสกี สิ้นสุดฤดูการเล่น

การเล่นสกีครอส-คันทรี

เส้นทางเล่นสกีทางไกลที่เปิด 0/5 km
สภาพเส้นทางเล่นสกีทางไกล สิ้นสุดฤดูการเล่น

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Les Avants - Sonloup 0/1
Les Pléiades 0/4
Les Mosses - La Lécherette 0/23
Leysin 0/23
Leysin-Mosses-Lécherette 0/23
Villars-Gryon 1/25

การคาดคะเน (403 ม.รทก.)

พฤหัสบดี23/05 ศุกร์24/05
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีเมฆฝน สภาพอากาศ: แดดจ้า มีเมฆระดับสูง
อุณหภูมิ 22 °C 21 °C
7 °C 9 °C
ระดับศูนย์องศา 2900 m 2600 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 8 8

สภาพอากาศ Montreux

อันตรายจากหิมะถล่ม

ใช้ได้สำหรับภูมิภาค „Unterwallis und Waadt“

การคาดคะเน พฤหัสบดี23/05 ศุกร์24/05
danger of avalanches danger of avalanches: ปานกลาง danger of avalanches: ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง