พื้นที่เล่นสกี „St-Luc / Chandolin“

St-Luc / Chandolin

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 19. กันยายน 2017, 11 น.
โทรศัพท์ +41 (0)27 476 15 50
หิมะตกครั้งสุดท้าย 26 มีนาคม 2017
แหล่งข้อมูล MySwitzerland.com

สกี

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด 1/15
สภาพเส้นทางเล่นสกี สิ้นสุดฤดูการเล่น

เลื่อน

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด 0/1
เส้นทางเล่นเลื่อนที่เปิด สิ้นสุดฤดูการเล่น

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Grimentz-Zinal / Anniviers 3/21
Chandolin / St-Luc 1/15
Vercorin 1/9
Zinal-Grimentz / Anniviers 3/21

การคาดคะเน (1725 ม.รทก.)

อังคาร19/09 พุธ20/09
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: มีเมฆสลับ สภาพอากาศ: แดดจ้าพอสมควร
อุณหภูมิ 6 °C 9 °C
2 °C 0 °C
ระดับศูนย์องศา 2000 m 2700 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 4 6

สภาพอากาศ Saint-Luc

อันตรายจากหิมะถล่ม

ใช้ได้สำหรับภูมิภาค „Unterwallis und Waadt“

การคาดคะเน อังคาร19/09 พุธ20/09
danger of avalanches danger of avalanches: น้อย danger of avalanches: น้อย
น้อย น้อย