พื้นที่เล่นสกี „Bulle - La Chia“

Bulle - La Chia

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 18. ธันวาคม 2018, 7 น.
โทรศัพท์ +41 (0)26 912 73 75
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา -/15 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย 16 ธันวาคม 2018
ปริมาณหิมะตกใหม่ 15 cm
แหล่งข้อมูล MySwitzerland.com

สกี

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด 0/1
สภาพเส้นทางเล่นสกี ปิด

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Moléson s/Gruyères 0/8
Charmey - Vounetz 0/5
La Berra - La Roche 0/5
Rathvel s/Châtel-St-Denis 0/4
Les Paccots -/11

การคาดคะเน (771 ม.รทก.)

อังคาร18/12 พุธ19/12
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: แดดจ้า มีเมฆระดับสูง สภาพอากาศ: ฟ้ามัว เปียก
อุณหภูมิ 3 °C 4 °C
-2 °C -2 °C
ระดับศูนย์องศา 1800 m 1500 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 1 1

สภาพอากาศ Bulle

อันตรายจากหิมะถล่ม

ใช้ได้สำหรับภูมิภาค „Berner Oberland“

การคาดคะเน อังคาร18/12 พุธ19/12
danger of avalanches danger of avalanches: ค่อนข้างมาก danger of avalanches: ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก