พื้นที่เล่นสกี „Bulle - La Chia“

Bulle - La Chia

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 23. กุมภาพันธ์ 2018, 6 น.
โทรศัพท์ +41 (0)26 912 73 75
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา -/20 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย 12 กุมภาพันธ์ 2018
แหล่งข้อมูล MySwitzerland.com

สกี

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด 0/1
สภาพเส้นทางเล่นสกี ปิด

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Moléson s/Gruyères 7/8
Charmey - Vounetz 5/5
La Berra - La Roche 3/5
Rathvel s/Châtel-St-Denis 4/4
Les Paccots 9/11

การคาดคะเน (751 ม.รทก.)

ศุกร์23/02 เสาร์24/02
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: มีเมฆสลับ สภาพอากาศ: หมอก หรือ หมอกสูง
อุณหภูมิ -2 °C 0 °C
-4 °C -4 °C
ระดับศูนย์องศา 400 m 900 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 1 1

สภาพอากาศ Bulle

อันตรายจากหิมะถล่ม

ใช้ได้สำหรับภูมิภาค „Berner Oberland“

การคาดคะเน ศุกร์23/02 เสาร์24/02
danger of avalanches danger of avalanches: ปานกลาง danger of avalanches: ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง